Navštivte další projekty:  Stahuj.cz   |   Wallpaper.cz   |   Stable.cz   |   Vareni.cz   |   Turistik.cz   |   FreeSMS.cz   |   Smich.cz   |   Seznamuj.cz

Fot.cz - Obchodní podmínky


Obchodní podmínky


Prodávající: MITON CZ, s.r.o. v zastoupení panem Milanem Zemánkem
  Lidická 24, 466 01 Jablonec nad Nisou
  IČ: 25417967
  DIČ: CZ25417967
 
Kupující: návštěvník internetového obchodu FOT.cz, který se zde zaregistroval jako jeho zákazník a objednal si zde vystavené zboží.
Obchodní podmínky jsou platné do doby vydání nových obchodních podmínek.

Objednávka – kupní smlouva
Vzniká objednáním zboží v internetovém obchodě a jeho následné potvrzení prostřednictvím elektronické pošty. Kupující je po přijetí objednávky, ověření dostupnosti a termínu dodání zboží, zpravidla druhý pracovní den po obdržení objednávky, telefonicky kontaktován prodávajícím. Obě strany si tak závazně potvrdí údaje a podmínky dodání.

Storno objednávky – odstoupení od smlouvy ze strany kupujícího

Kupující jako soukromá osoba (ne na IČO) má právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu do 14 dnů od převzetí zboží (dle zákona č. 367/2000). Pokud využijete tohoto práva, kontaktujte nás a písemně uveďte, že odstupujete od smlouvy, uveďte číslo objednávky, datum nákupu a číslo Vašeho účtu či adresu pro vrácení peněz. V případě, že jste již zboží převzal(a), zašlete jej spolu s dokladem o koupi zpět na naší adresu. Zboží musí být kompletní (včetně příslušenství a veškeré dokumentace) ve stavu, v jakém jste jej převzali při dodávce. Neposílejte zboží na dobírku, nebude převzata, doporučujeme Vám zboží poslat doporučeně a pojistit. Při dodržení výše uvedených podmínek Vám budou peníze za vrácené zboží poukázány do 10 pracovních dnů od obdržení vráceného zboží. Pokud vrácené zboží nebude splňovat výše uvedené podmínky, posune se lhůta na vrácení peněz do doby doručení kompletního zboží.

Storno objednávky ze strany kupujícího z důvodu nesprávného popisku zboží nebo špatného obrázku není možné. Závazný je vždy název zboží, které si zákazník objednal a potvrdil. Vyhrazujeme si možnost tiskové chyby na našich stránkách.

Storno objednávky ze strany prodávajícího:
Pokud se již zboží nevyrábí či nedodává nebo pokud není prodávající schopen dodat zboží za dohodnutých cenových podmínek, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující již zboží zaplatil, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu v nejkratším možném termínu (nejpozději však do 10 pracovních dnů).

Dodací podmínky

Dodávky objednaného zboží budou dle dostupnosti produktů a provozních možností prodávajícího realizovány v co nejkratším termínu, obvykle 2–5 pracovních dnů od závazného potvrzení objednávky, ve výjimečných případech může být dodací lhůta delší, po domluvě s kupujícím.

Místo odběru je stanoveno na základě objednávky kupujícího. Za splnění dodávky se považuje dodání objednaného zboží na uvedené místo. Zásilka se zbožím vždy obsahuje daňový doklad a návod na používání výrobku.

Konkrétní způsob dodání si zvolí zákazník, aktuální ceny zboží jsou uvedeny na internetu.

Prodávající si vyhrazuje právo změny cen. Platné ceny jsou potvrzeny kupujícímu prodávajícím v okamžiku závazného potvrzení objednávky. Je-li platná cena totožná nebo nižší, není zpětně kupujícímu potvrzována a zboží je mu dodáno za platnou cenu v okamžiku přijetí objednávky. Pokud je cena vyšší než cena uvedená na objednávce, prodávající neprodleně o této skutečnosti informuje kupujícího, který může novou cenu přijmout nebo dodávku odmítnout.